Image Map
---
---
---
Cennik

Oferta turystyczna  | Oferta narciarska


  Ceny biletów w kasach w Kuźnicachkasprowy-cennik.png

Ceny biletów onlineKupując bilet w sklepie on-line klient wchodzi na ustaloną godzinę - bez kolejki.

Opłata rezerwacyjna przy zakupie on-line - 10 zł do każdego biletu pojedynczego.

Uwagi do cennika:

Przejazd darmowy przysługuje:
• Dzieciom do 4 lat (
dzieci urodzone po 01.01.2011).

Ulgi przysługują:
• Dzieciom do 10 lat.
• Dzieciom i młodzieży szkolnej na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
• Studentom do 26 roku życia
(studenci, uczniowie urodzeni po 01.01.1989 r.) na podstawie ważnej polskiej legitymacji studenckiej, legitymacji ISIC oraz EURO 26.
• Osobom po 65 roku życia (urodzeni przed 31.12.1950)za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek
• Opiekunom grup szkolnych (1 opiekun na 10 podopiecznych)

Przewodnikom prowadzącym grupy przysługuje bilet dla przewodnika w cenie 30zł.

Rabat dla członków PTTK

Dla członków PTTK udzielany jest rabat  wysokości 10% na przejazdy góra, góra-dół lub dół. Podstawą do otrzymania rabatu jest "Legitymacja - Karta Rabatowa PTTK", której ważność potwierdzona jest znaczkiem. 

Informacje użyteczne:

Kasa w Kuźnicach prowadzi sprzedaż tylko na dzień bieżący, bezpośrednio przed odjazdem kolei. Przy czym wszystkie osoby, dla których nabywane są bilety, muszą znajdować się bezpośrednio przed kasą. Po zakupie biletów następuje odprawa pasażerska i przejście na peron do odjazdu.

Istnieje możliwość płatności kartą płatniczą.
• Na każdym bilecie widnieje informacja o ważności biletu.
• Bilety na zjazd koleją linową z Kasprowego Wierchu można nabyć tylko w kasie stacji górnej w miarę wolnych miejsc.
• Pierwszeństwo w zjeździe mają osoby posiadające bilet powrotny (tzn. do góry i w dół).
• Przewidywany czas pobytu na Kasprowym Wierchu przy zakupie biletów powrotnych wynosi ok. 1 godz. 40 min. (tzn. jeśli, wjazd godz. 8:00, to zjazd godz. 10:00; przejazd koleją ok. 20 min.).
• Na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego nie można wwozić psów oraz innych zwierząt.
• W cenę biletu wliczony jest bilet wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego, ważny w dniu zakupu biletu na KL Kasprowy Wierch.

* Prezentowany cennik, oferty specjalne oraz promocje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Cen_Ski_Kas.jpg

Uwagi do cennika:  
Darmowe przejazdy przysługują:
• Dzieciom do 4 lat (
dzieci urodzone po 01.01.2011)

Ulgi na skipassy przysługują:
• Dzieciom od 5 do 15 roku życia (
dzieci urodzone po 01.01.2000).
• Osobom powyżej 65 roku życia (
urodzeni przed 31.12.1950) za okazaniem dokumentu stwierdzającego wiek

Wyjazd koleją na ski pass z Kuźnic jest możliwy w  marcu i kwietniu do godziny 17.00

W SEZONIE 2014/2015 SKIPASS UMOŻLIWIA WIELOKROTNY PRZEJAZD KOLEJĄ LINOWĄ KASPROWY WIERCH ORAZ JAZDĘ NA KOLEJACH KRZESEŁKOWYCH GĄSIENICOWA I GORYCZKOWA BEZ OGRANICZEŃ.

W CHWILI BRAKU WARUNKÓW NARCIARSKICH NA TRASIE GORYCZKOWEJ LUB NA NARTOSTRADZIE DO KUŹNIC SKIPASS OBOWIĄZUJE RÓWNIEŻ NA ZJAZD KOLEJĄ LINOWĄ Z  KASPROWEGO WIERCHU.

SKIPASS UPOWAŻNIA RÓWNIEŻ DO KORZYSTANIA Z TRASY SLALOMOWEJ NA GĄSIENICOWEJ WRAZ Z POMIAREM CZASU

Informacje użyteczne:

1.Skipass - działa w określonym czasie, ważny jest dla jednej osoby i umożliwia przejazd KL Kasprowy Wierch, kolejami krzesełkowymi  w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym. Każda osoba powinna posiadać własny skipass. Korzystanie przez kilka osób z jednego ski passu lub przez osoby nie upoważnione do ulgi prowadzi do utraty karty z możliwością zabronienia dalszej jazdy.

2.Skipass rodzinny - działa w określonym czasie i ważny jest dla rodziny, w skład której wchodzą dwie osoby dorosłe i co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, za każde dziecko płaci 50% wartości skipassu ulgowego. Każda osoba powinna posiadać własny skipass. Korzystanie przez kilka osób z jednego ski passu lub przez nie upoważnione do ulgi osoby prowadzi do utraty karty z możliwością zabronienia dalszej jazdy.

3. Skipassy zdefiniowane w pkt 1 i w pkt 2 sprzedawane są na nośnikach : papierowym lub kartach plastikowych. Koszt karty plastikowej wynosi 15 zł i nie podlega zwrotowi.

4. Skipass są  identyfikowane z Użytkownikiem i nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży czy bezpłatnego rozporządzenia.

II. Uszkodzone i zgubione SKIPASSY.

1.Skipassy uszkodzone mechanicznie  przez klienta nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

2.W przypadku zgubienia lub kradzieży Ski passu posiadacz Ski passu ma obowiązek natychmiast zgłosić ten fakt obsłudze kolei. Posiadacz Ski passu w takim przypadku ma obowiązek przedstawić dowód zakupu   Skipassu, a w przypadku Ski passów na kartach plastikowych, także dowód osobisty osoby, na której nazwisko wydano Ski pass (lub jego przedstawiciela ustawowego). Dopiero po zgłoszeniu zgubienia lub kradzieży i przedstawieniu wymaganych dokumentów można Ski pass zablokować i sprawdzić potrzebne dane.

III. Zwroty.

1. Zwrotów dokonuje się tylko na podstawie pisemnej reklamacji złożonej w kasie biletowej PKL lub siedzibie PKL w terminie do 30 dni od dnia niewykorzystania biletu na podstawie formularza reklamacji, za wyjątkiem pkt 6.

2.Należna kwota zostanie przekazana na konto Klienta lub przesłana  pocztą.

3.Klient przy zgłaszaniu reklamacji ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający zakup biletu.

4. PKL po weryfikacji złożonej reklamacji zdecyduje o sposobie jej rozwiązania w terminie do 7 dni roboczych. Termin realizacji reklamacji nie przekroczy 30 dni od dnia jej złożenia.

5. W celu rozpatrzenia zasadności  reklamacji klient ma obowiązek podać dane kontaktowe, które posłużą do poinformowania go o sposobie jej załatwienia .

6. W każdym przypadku nie kursowania kolei Kasprowy Wierch należy się zwrot w 100%, w miejscu i formie dokonania zakupu Ski passu.

7. Za wyjątkiem pkt III 6 Ski pass podlega zwrotowi tylko i wyłącznie w następujących przypadkach:

a. przy czynnych wszystkich trasach narciarskich wraz nartostradą nastąpiło wstrzymanie ruchu jednocześnie wszystkich kolei linowych tj: Kasprowy Wierch, Gąsienicowa i Goryczkowa, gdy przerwa ciągła w okresie ważności skipassu była dłuższa niż 1 godzina                     

b.w przypadku  nieczynnej nartostrady do Kuźnic nastąpiło wstrzymanie ruchu kolei linowej Gąsienicowa i Goryczkowa, gdy przerwa ciągła w okresie ważności ski passu była dłuższa niż 1 godzina.

8. W sytuacjach wskazanych w pkt III 7 zwracana jest należność pomniejszona o cenę przejazdu KL Kasprowy Wierch tj. kwotę biletu normalnego do góry przy skipassie normalnym (43,00 zł) i kwotę biletu ulgowego do góry  zł przy ski passie ulgowym (38,00 zł).
W przypadku skipassu rodzinnego zwrot należności proporcjonalnie do sprzedaży :

Osoby dorosłe zwrot pomniejszony o kwotę biletu normalnego do góry na KL Kasprowy Wierch(43,00zl/każdej z osób), pierwsze dziecko -20% wartości biletu ulgowego do góry  na KL Kasprowy Wierch tj. 30,40 zł, każde następne dziecko -50% wartości tj. 19,00 zł.
Zwrot można dokonać w okresie do 30 dni od daty zakupu ski passu.

 9. Z tytułu niewykorzystania ski passu wielodniowego zwrotowi podlega tylko i wyłącznie kwota za dzień, w którym skipass był nie wykorzystany, według zasad dotyczących zwrotu ski passów jednodniowych (100% zwrot za każdy dzień niewykorzystany zgodnie z pkt. 6 i częściowy zwrot wg. pkt. 7 i 8). Kwotę za ski pass należy podzielić na ilość dni i dokonać obliczeń wg. ww zasad. Zwrot taki może być realizowany po upływie okresu ważności ski passu.

10. Jeżeli w okresie ważności ski passu wielodniowego koleje linowe były czynne, ski pass nie podlega zwrotowi.

* Prezentowany cennik, oferty specjalne oraz promocje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego