SPECJALISTA DS. REMONTÓW I INWESTYCJI

SPECJALISTA DS. REMONTÓW I INWESTYCJI –DZIAŁU TECHNICZNEGO POLSKICH KOLEI LINOWYCH S.A.


 1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe techniczne, preferowana specjalność ogólnobudowlana, dodatkowo punktowane uprawnienia budowlane w zakresie nadzorów nad robotami budowlanymi,

• co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku,

• znajomość przedmiarowania, kosztorysowania robót budowlanych, przygotowywania dokumentacji konkursowej, ofertowej, specyfikacji technicznych,

• znajomość dokonywania zamówień sektorowych,

• wiedza w zakresie rozliczania inwestycji, w tym przyjmowania i przekazywania środków trwałych,

• predyspozycje i doświadczenie do pracy w zespole,

• praktyczna umiejętność obsługi pakietu MS Office i innych,

• sumienność, rzetelność i odpowiedzialność

• umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem

2. Wymagania dodatkowe

• wiedza i doświadczenie w kierowaniu projektami inwestycyjnymi

• doświadczenie w postępowaniach w zakresie zamówień publicznych

• warunki zdrowotne umożliwiające pracę w terenach górskich i pracę na wysokości

3. Zakres obowiązków

• nadzór nad prawidłową eksploatacją obiektów,

• sporządzanie dokumentacji dotyczącej planów remontów i inwestycji,

• nadzór nad realizacją remontów i inwestycji,

• sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie realizowanych remontów i inwestycji,

• rozliczanie inwestycji w tym przyjmowanie i przekazywanie do użytkowania środków trwałych,

• udział w pracach zespołów projektowych i zadaniowych

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy - umowa o pracę

• wymiar czasu pracy - pełny etat

• miejsce pracy – Biuro - Polskie Koleje Linowe S.A.

• zasadnicze godziny pracy- poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00, czasowo możliwość pracy w innych terminach z uwagi na miejsca prowadzonych inwestycji.

5. Oferujemy:

• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej największej w Polsce Spółce zrządzającej kolejami linowymi, wyciągami i zjeżdżalniami grawitacyjnymi

• stabilne zatrudnienie

• atrakcyjne wynagrodzenie i premie roczne

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

6. Ilość etatów - 1

7. Wymagane dokumenty,  termin i miejsce składania:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji zawierającej CV i list motywacyjny na adres email: rekrutacja@pkl.pl  do dnia 10.03.2019 r.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Koleje Linowe S.A. dobrowolnie udostępnionych moich danych osobowych, zawartych w przekazanych dokumentach, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.

 /podpis osoby składającej oświadczenie/
 

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji są Polskie Koleje Linowe S. A.
2. Współadmnistratorami przetwarzanych danych są spółki z Grupy PKL tj. Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A., PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. sp. k. oraz Tangara IP.
3. Siedziba administratora znajduje się w Zakopanem przy ul. Krupówki 48.
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób:
- emailowo: iodo@pkl.pl,
- pisemnie na adres siedziby.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia przez Pana/Panią zatrudnienia tj. w realizacji procedury rozpatrzenia aplikacji o pracę.
6. Dane osobowe będą udostępniane:
a. usługodawcy hostingowemu poczty rekrutacja@pkl.pl, w celu realizacji procesu rekrutacji – elektronicznie,
b. partnerom należącym do Grupy Kapitałowej PKL S.A. w zakresie niezbędnym do realizacji celu.
c. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
8. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy:
a. Bezpośrednio w momencie przesłania aplikacji bezpośrednio do Grupy PKL,
9. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą oraz uzasadniony cel administratora, stanowiący chęć zatrudnienia kandydata.
10. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
2) ograniczenia przetwarzania,
3) przenoszenia danych,
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane.
zamknij

Szanowni Państwo! Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby dostarczyć nam danych statystycznych oraz aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas odwiedzin naszej strony internetowej. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookie oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Nie korzystamy z plików cookie, aby śledzić poszczególnych użytkowników lub ich identyfikować, ale aby zdobyć przydatną wiedzę o tym, jak jest używana nasza witryna, abyśmy mogli ją ulepszać dla naszych użytkowników. Mogą Państwo dokonać, w każdym czasie, zmiany ustawień dotyczących cookie. Wszystkie najnowsze wersje popularnych przeglądarek zapewniają użytkownikom kontrolę nad plikami cookie. Użytkownicy mogą ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zaakceptowała lub odrzuciła wszystkie lub niektóre pliki cookie. Kontynuując korzystanie z naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie. Więcej o plikach cookie w Polityce prywatności.