REFERENT DS. KADR I PŁAC

REFERENT DS. KADR I PŁAC

Miejsce pracy: Zakopane

 

Opis stanowiska:

 • Obsługa kadrowo-płacowa pracowników,
 • Sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków ZUS,
 • Sporządzanie deklaracji ZUS, PIT,
 • Rozliczanie czasu pracy,
 • Sporządzanie umów o pracę i prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy (m.in. prowadzenie akt osobowych, tworzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, zmianą warunków zatrudnienia oraz rozwiązywaniem stosunku pracy),
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło,)
 • Kompleksowe prowadzenie bieżącej ewidencji i dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 • Przygotowywanie zestawień, analiz i raportów dotyczących kwestii kadrowo – płacowych,
 • Aktywny udział w prowadzeniu procesu rekrutacji pracowników,

Wymagania:

 • Wykształcenie co najmniej średnie;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Dobra znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • Praktycznej znajomości programów Płatnik, pakietu MS Office (w szczególności Ms Excel),
 • Proaktywnego podejścia do powierzanych zadań
 • Sumienności i dobrej organizacji pracy,
 • Umiejętności współpracy
 • Wysokich umiejętności interpersonalnych,

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość zdobywania doświadczenia w rozwijającej się firmie,
 • Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet socjalny

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pkl.pl do dnia 31.05.2019r. z dopiskiem: „PKL HR”

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Koleje Linowe S.A. dobrowolnie udostępnionych moich danych osobowych, zawartych w przekazanych dokumentach, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.

 /podpis osoby składającej oświadczenie/
 

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji są Polskie Koleje Linowe S. A.
2. Współadmnistratorami przetwarzanych danych są spółki z Grupy PKL tj. Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A., PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. sp. k. oraz Tangara IP.
3. Siedziba administratora znajduje się w Zakopanem przy ul. Krupówki 48.
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób:
- emailowo: iodo@pkl.pl,
- pisemnie na adres siedziby.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia przez Pana/Panią zatrudnienia tj. w realizacji procedury rozpatrzenia aplikacji o pracę. 
6. Dane osobowe będą udostępniane:
a. usługodawcy hostingowemu poczty rekrutacja@pkl.pl, w celu realizacji procesu rekrutacji – elektronicznie,
b. partnerom należącym do Grupy Kapitałowej PKL S.A. w zakresie niezbędnym do realizacji celu. 
c. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
8. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy:
a. Bezpośrednio w momencie przesłania aplikacji bezpośrednio do Grupy PKL,
9. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą oraz uzasadniony cel administratora, stanowiący chęć zatrudnienia kandydata.
10. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, 
2) ograniczenia przetwarzania,
3) przenoszenia danych,
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane.
zamknij

Szanowni Państwo! Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby dostarczyć nam danych statystycznych oraz aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas odwiedzin naszej strony internetowej. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookie oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Nie korzystamy z plików cookie, aby śledzić poszczególnych użytkowników lub ich identyfikować, ale aby zdobyć przydatną wiedzę o tym, jak jest używana nasza witryna, abyśmy mogli ją ulepszać dla naszych użytkowników. Mogą Państwo dokonać, w każdym czasie, zmiany ustawień dotyczących cookie. Wszystkie najnowsze wersje popularnych przeglądarek zapewniają użytkownikom kontrolę nad plikami cookie. Użytkownicy mogą ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zaakceptowała lub odrzuciła wszystkie lub niektóre pliki cookie. Kontynuując korzystanie z naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie. Więcej o plikach cookie w Polityce prywatności.