BILET Normalny 27 - 64 ULGOWY 5-26, 65+
góra - Dół 17 zł 14 zł
w jedną stronę 12 zł 9 zł

 

 

 

 

 

 

 

 Uwagi do cennika turystycznego:

Przejazd darmowy przysługuje:
• Dzieciom do 4 lat (dzieci urodzone po 01.01.2015), przejazd na podstawie biletu opiekuna, wiek dziecka należy potwierdzić ważnym dokumentem. Nie pobiera się dodatkowej opłaty za wózek dziecięcy.

Komu przysługuje bilet ulgowy:

• Dzieciom i młodzieży do 15 lat za okazaniem dokumentu stwierdzającego wiek
• Młodzieży szkolnej na podstawie ważnej polskiej legitymacji szkolnej, legitymacji ISIC oraz EURO 26.
• Studentom do 26 roku życia (studenci, uczniowie urodzeni po 01.01.1993 r.) na podstawie ważnej polskiej legitymacji studenckiej, legitymacji ISIC oraz EURO 26.
• Osobom po 65 roku życia (urodzeni przed 31.12.1954) za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek.

Cena biletu dla opiekunów grup szkolnych (1 na 10 podopiecznych) - 2 zł

Rabat dla członków PTTK
Dla członków PTTK udzielany jest rabat  wysokości 10% na przejazdy góra, góra-dół lub dół. Podstawą do otrzymania rabatu jest "Legitymacja - Karta Rabatowa PTTK", której ważność potwierdzona jest znaczkiem. Bilety z rabatem można zakupić wyłącznie w kasie kolei. 

 

 

Prezentowany cennik, oferty specjalne oraz promocje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC.

 

 

CERTYFIKAT do polisy PZU Rowerzysta nr 1020432354
Okres ubezpieczenia od 01.06.2017 do 30.11.2017
Grupa ubezpieczona: Klienci wykupujący całodzienne oraz 10- przejazdowe bilety dla rowerzysty wyjazdu kolejami administrowanymi przez Polskie Koleje Linowe S.A. oraz PGKiB Zawoja sp. z o.o. na stacji: Mosorny Groń w Zawoi oraz Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim.
Rowerzyści, którzy wykupili bilety dla rowerzysty objęci są ubezpieczeniami:


1) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków PZU Rowerzysta:
świadczenie z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu – suma ubezpieczenia: 10.000 zł
Dodatkowy zakres świadczeń: zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych; zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP; świadczenie za leczenie uciążliwe; usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP – zakres podstawowy;
zwrot kosztów leczenia do 1000 zł; dieta szpitalna; zwrot kosztów transportu zwłok od miejsca zgonu do miejsca pochówku w RP.
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy ubezpieczonych podczas jazdy na rowerze, ale także poza jazdą na rowerze. Ubezpieczenie obejmuje również ryzyko zawodów zorganizowanych na trasach PKL S.A.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki podczas amatorskiej jazdy na rowerze oraz dotyczące wyczynowego uprawiania sportu, a także szkody podczas dokonywania napraw roweru.

2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rowerzysty:
Suma gwarancyjna OC rowerzysty: 25.000 zł
PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z użytkowaniem roweru ubezpieczony w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) zobowiązany jest do naprawienia szkody na osobie albo szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.
Wyłączenia odpowiedzialności: zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia PZU NNW ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r.
Potwierdzenie zawarcia umowy:
Bilet całodzienny PKL jest potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia NNW +OC Rowerzysty z okresem ubezpieczenia na 1 dzień- wskazany dzień zakupu biletu wjazdu koleją. Godzina rozpoczęcia odpowiedzialności od godziny zakupu/skasowania biletu do godziny 23.59 danego dnia wskazanego na bilecie.
Bilet 10-przejazdowy PKL jest potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia NNW +OC Rowerzysty z okresem ważności w dniach w których zostaje zarejestrowane jego użycie w systemie biletowym PKL. Godzina rozpoczęcia odpowiedzialności od godziny zakupu/skasowania biletu do godziny 23.59 danego dnia wskazanego w systemie biletowym.

 

Zgłoszenie szkody: Infolinia PZU: tel. 801 102 102 lub www.pzu.pl

 

zamknij

Szanowni Państwo! Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, aby dostarczyć nam danych statystycznych oraz aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas odwiedzin naszej strony internetowej. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookie oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Nie korzystamy z plików cookie, aby śledzić poszczególnych użytkowników lub ich identyfikować, ale aby zdobyć przydatną wiedzę o tym, jak jest używana nasza witryna, abyśmy mogli ją ulepszać dla naszych użytkowników. Mogą Państwo dokonać, w każdym czasie, zmiany ustawień dotyczących cookie. Wszystkie najnowsze wersje popularnych przeglądarek zapewniają użytkownikom kontrolę nad plikami cookie. Użytkownicy mogą ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zaakceptowała lub odrzuciła wszystkie lub niektóre pliki cookie. Kontynuując korzystanie z naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie. Więcej o plikach cookie w Polityce prywatności.