Skorzystaj z 10% zniżki na bilet wstępu z kartą Visa!

Podziwiaj wspaniałe widoki z kolejki PKL!

Wybierz się tam już teraz, zapłać kartą Visa i skorzystaj z 10% zniżki na:

·         TourPassy na Kasprowy Wierch,

·         bilety na Gubałówkę.

 

Skorzystaj także z 50% zniżki na bilet do Muzeum Tatrzańskiego przy płatności kartą Visa!

Promocja obowiązuje na bilety do Gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego, Galerii Sztuki XX wieku w willi Oksza, Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba, Galerii Władysława Hasiora i Muzeum Kornela Makuszyńskiego.

Dodatkowo, codziennie przez cały lipiec i sierpień 2017 r. zapraszamy na bezpłatne seanse filmowe pod gwiazdami. Do zobaczenia w Visa Kino Letnie Sopot-Zakopane w Zakopanem na Kulturalnym Placu Niepodległości.

 Już dziś sprawdź szczegóły na https://kino.visa.pl/

 Promocja trwa od 11.07 do 31.08.2017 r. Szczegóły i regulamin promocji są dostępne na Kino.Visa.pl oraz visa.pl. Zniżka na bilety PKL obowiązuje w przypadku zakupu biletów w kasie (nie dotyczy zakupu online, w biletomatach i w Biurze Obsługi Klienta).

 

CENY BEZ KARTY VISA
  "TOURPASS" - KASA W KUŹNICACH
"TourPassy" Normalny Ulgowy
W jedną stronę 55 47
Góra-Dół 69 59

 

CENY Z KARTĄ VISA
  "TOURPASS" - KASA W KUŹNICACH
"TourPassy" Normalny Ulgowy
W jedną stronę 49,50 42,30
Góra-Dół 62,10 53,10


Bilet ulgowy przysługuje : 


• Dzieciom i młodzieży do 15 lat. 
• Dzieciom i młodzieży szkolnej na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. 
• Studentom do 26 roku życia (studenci, uczniowie urodzeni po 01.01.1991 r.) na podstawie ważnej polskiej legitymacji studenckiej, legitymacji ISIC oraz EURO 26. 
• Osobom po 65 roku życia (urodzeni przed 31.12.1952) za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek

 

 

Regulamin Promocji

 § 1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób prowadzenia Kampanii Promocyjnej pod nazwą „Lato z Visa – Polskie Koleje Linowe”. Organizatorem Kampanii Promocyjnej pod nazwą „Lato z Visa – Polskie Koleje Linowe” (zwanej dalej: „Kampanią Promocyjną”) jest Outdoor Cinema Ent sp. z o.o., spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000454787 NIP:7010373077, z siedzibą w Warszawie (00-666) przy ulicy Noakowskiego nr 16 lokal 34. zwana dalej: „Organizatorem” lub „Outdoor Cinema”. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Kampanii Promocyjnej oraz jej prawidłową organizację.

 2. W Kampanię Promocyjną zaangażowane są Polskie Koleje Liniowe (zwane dalej „Partnerem”), o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

 3. Kampania Promocyjna trwać będzie od 11 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. („Okres promocyjny”).

 § 2 Definicje

 1. Partner –  Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem, adres: ul. Krupówki 48, 34-500 Zakopane, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000429345, REGON: 122633430, NIP: 7361716338, posiadająca pokryty w całości kapitał zakładowy w wysokości 172 700 000 złotych.

 2. Rabat na zakup tourpassu lub biletu – rabat w wysokości 10% kosztów tourpassu lub tourpassów na przejazd koleją linową na Kasprowy Wierch, biletu lub biletów  na przejazd koleją linowo-terenową na Gubałówkę sprzedawanych przez Partnera, udzielany Uczestnikom Kampanii Promocyjnej podczas zakupu: https://www.visa.pl/o-nas/wydawcy-kart-visa/

- tourpassu lub tourpassów u Partnera i płatności Kartą Visa w kasie ośrodka Kasprowy Wierch lub

 biletu lub biletów u Partnera i płatności Kartą Visa w kasie ośrodka Gubałówka. Rabat obejmuje tourpassy i bilety normalne i ulgowe zarówno w jedną stronę jak i ”góra dół”. Rabat nie obejmuje biletów ani tourpassów zakupionych przez Internet lub w biletomatach. Rabat nie obejmuje tourpassów ekspresowych.

3. Uczestnik Kampanii Promocyjnej/Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca łącznie warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu.

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin Kampanii Promocyjnej, dostępny pod adresem: www.kino.visa.pl

 5. Karta Visa – dowolna karta Visa wydana przez krajowego lub zagranicznego wydawcę kart Visa -  dowolny bank krajowy, zagraniczny lub instytucję kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.). Lista wydawców kart Visa w Polsce jest dostępna na stronie:

 § 3 Zasady ogólne

 1. W Kampanii Promocyjnej mogą brać udział osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki: (a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, (b) posiadają Kartę Visa, oraz (c) dokonają czynności wymaganych na podstawie § 3 ust. 2 -

 2. W celu uzyskania Rabatu na zakup tourpassu lub biletu, Uczestnik Kampanii Promocyjnej musi wykonać w Okresie promocyjnym następujące czynności:

 a) poinformować kasjera Partnera o chęci skorzystania z Rabatu na zakup tourpassu lub biletu

b) zawrzeć w kasie Partnera umowę sprzedaży tourpassu albo tourpassów normalnych lub ulgowych - w jedną stronę lub „góra-dół” - na przejazd koleją linową na Kasprowy Wierch lub biletu albo biletów normalnych lub ulgowych - w jedną stronę lub „góra-dół” – na przejazd koleją linowo-terenową na Gubałówkę, (Kampania Promocyjna nie dotyczy tourpassów ekspresowch a także biletów lub tourpassów zakupionych przez Internet lub w biletomatach),

c)  zapłacić cenę tytułem umowy sprzedaży, o  której mowa w niniejszym punkcie pod literą b Kartą Visa w kasie Partnera (ośrodek Kasprowy Wierch/ośrodek Gubałówka).

  § 4 Rabat

 1. Rabat na zakup tourpassu lub biletu udzielany jest w postaci rabatu w cenie sprzedaży tourpassu na KL Kasprowy Wierch lub  biletu na KLT Gubałówka (zgodnie z § 4 ust. 2 i § 4 ust. 3 poniżej) dla umowy sprzedaży, zawieranej i wykonywanej u Partnera, z zastrzeżeniem warunków wskazanych w § 3 niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnik Kampanii Promocyjnej dokonujący płatności Kartą Visa za umowę sprzedaży zawieraną u Partnera w okresie i zakresie Kampanii Promocyjnej otrzyma Rabat na zakup tourpassu lub biletu przed zakończeniem płatności, w ten sposób, że ostateczna kwota ceny należnej z tytułu sprzedaży tourpassu na KL Kasprowy Wierch lub  biletu na KLT Gubałówka  zostanie pomniejszona o kwotę Rabatu na zakup tourpassu lub biletu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej.

3. Uczestnik Kampanii Promocyjnej nie może wnioskować o zamianę Rabatu na zakup tourpassu lub biletu na ekwiwalent pieniężny, rabaty inne niż te opisane w niniejszym Regulaminie, ani na zwrot kosztów związanych z inną transakcją u Partnera niż ta, w związku z którą przyznano Rabat na zakup tourpassu lub biletu. Rabatu na zakup tourpassu lub biletu nie można przenieść na osoby trzecie.

  4. Kampania Promocyjna ważna do wyczerpania zapasów. Rabat na zakup tourpassu lub biletu zostanie przyznany na pierwsze 50,000 (pięćdziesiąt tysięcy) tourpassów na przejazdy koleją na Kasprowy Wierch zakupionych w ramach Kampanii Promocji oraz na pierwsze 100,000 (sto tysięcy) biletów na przejazdy koleją na Gubałówkę zakupionych w ramach  Kampanii Promocyjnej, od rozpoczęcia Okresu promocyjnego.

 § 5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przyznawania i korzystania z Rabatu na zakup tourpassu lub biletu składać można pisemnie na adres Partnera.

2. Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika, datę transakcji, paragon, potwierdzenie płatności Kartą Visa, a także opis i powód reklamacji, uzasadnienie reklamacji, podpis reklamującego, datę sporządzenia reklamacji, wykaz załączonych dokumentów. Uczestnik Kampanii Promocyjnej zostanie poinformowany o wyniku reklamacji w terminie 14 dni od złożenia reklamacji.

3. Outdoor Media nie występuje jako gwarant udzielenia rabatu przez Partnera w ramach Kampanii promocyjnej i nie odpowiada za jego udzielenie.

  § 6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: https://kino.visa.pl/

2. Organizator w porozumieniu z Partnerem może zawiesić wydawanie Rabatu na zakup tourpassu lub biletu w Okresie promocyjnym lub odwołać Kampanię Promocyjną przed końcem Okresu promocyjnego. Powyższe postanowienie nie narusza praw nabytych przez Uczestników Kampanii Promocyjnej, którzy przed takim zawieszeniem wydawania Rabatu na zakup tourpassu lub biletu lub odwołaniem Kampanii Promocyjnej, spełnili warunki określone w § 3 ust. 2 powyżej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

4. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie pięciu (5) dni roboczych od dnia, w którym Uczestnik Kampanii Promocyjnej został powiadomiony o zmianie.

5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

 

Zainteresowany? KUP BILET na nasz stok! Kup online

zamknij

SZANOWNI PAŃSTWO! W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
Więcej szczegółów w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI.